O fundacji

Celem Fundacji jest pomoc rodzinom i ich dzieciom dotkniętych sepsą, poprzez zabezpieczenie leczenia operacyjnego w kraju i za granicą. W tym celu Fundacja działa w sferze sportu, kultury fizycznej, turystyki rekreacji oraz kultury i sztuki szczególnie poprzez promocję i organizacją wolontariatu.